User Tools

Site Tools


lbaops:lbadec2020:vt02av

vt02av

Description Setup for December 2020 LBA
Antennas At-Cd-Ho-Mp-Wa
Start 338 22:00:00
Stop 339 11:59:30
PI Team LBA

Setup v255ak.4cm:

Station Modes At Mp
Channel 1 DAS #1 IFP#1-LO 6300 - 6316 MHz USB RCP
Channel 2 DAS #1 IFP#1-HI 6316 - 6332 MHz USB RCP
Channel 3 DAS #1 IFP#2-LO 6300 - 6316 MHz USB LCP
Channel 4 DAS #1 IFP#2-HI 6316 - 6332 MHz USB LCP
Channel 5 DAS #2 IFP#1-LO 6642 - 6658 MHz USB RCP
Channel 6 DAS #2 IFP#1-HI 6658 - 6674 MHz USB RCP
Channel 7 DAS #2 IFP#2-LO 6642 - 6658 MHz USB LCP
Channel 8 DAS #2 IFP#2-HI 6658 - 6674 MHz USB LCP
DAS 1 Skyfreq 6316 MHz
DAS 2 Skyfreq 6658 MHz
Bandwidth 16 MHz
DAS Mode vsop.pro (telescope)
Station Modes Cd Ho Wa
Channel 1 6300 - 6316 MHz USB RCP
Channel 2 6300 - 6316 MHz USB LCP
Channel 3 6316 - 6332 MHz USB RCP
Channel 4 6316 - 6332 MHz USB LCP
Channel 5 6642 - 6658 MHz USB RCP
Channel 6 6642 - 6658 MHz USB LCP
Channel 7 6658 - 6674 MHz USB RCP
Channel 8 6658 - 6674 MHz USB LCP
Bandwidth 16 MHz
DAS Mode Mark5

Ftp: ftp://ftp.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/vt02/vt02a/vt02av


Comments:

Observing comments for each antenna:

Observing Logs

Weather

Monica log information

lbaops/lbadec2020/vt02av.txt · Last modified: 2020/12/03 11:14 by vlbi