User Tools

Site Tools


lbaops:lbajan2017:v486j

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lbaops:lbajan2017:v486j [2017/01/13 15:06] (current)
vlbi postwiki.py
Line 1: Line 1:
 +==== v486j ====
 +^Description        | Mapping the orbit of PSR B1259-63 with LBA astrometry |
 +^Antennas           | At-Cd-Hh-Ho-Ke-Mp-Td-Yg-Ww |
 +^Start              | 20 13:00:00   |
 +^Stop               | 21 01:00:00   |
 +^PI                 | James Miller-Jones |
 +
 +
 +Setup lba3cm-2p-4IF:
 +
 +^Station Modes                 | At Mp |
 +^Channel 1          | ''DAS #1 IFP#1-LO 8409 - 8425 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 2          | ''DAS #1 IFP#1-HI 8425 - 8441 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 3          | ''DAS #1 IFP#2-LO 8409 - 8425 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 4          | ''DAS #1 IFP#2-HI 8425 - 8441 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 5          | ''DAS #2 IFP#1-LO 8441 - 8457 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 6          | ''DAS #2 IFP#1-HI 8457 - 8473 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 7          | ''DAS #2 IFP#2-LO 8441 - 8457 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 8          | ''DAS #2 IFP#2-HI 8457 - 8473 MHz USB LCP'' |
 +^DAS 1 Skyfreq      | 8425  MHz |
 +^DAS 2 Skyfreq      | 8457  MHz |
 +^Bandwidth          | 16 MHz         |
 +^DAS Mode           | vsop.pro ([[http://www.evlbi.atnf.csiro.au/daspro/daspro.php?VSOP=8449|telescope]]) |
 +
 +^Station Modes                 | Cd Ho Td |
 +^Channel 1          | '' IFP#1-LO 8409 - 8425 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 2          | '' IFP#1-HI 8425 - 8441 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 3          | '' IFP#2-LO 8409 - 8425 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 4          | '' IFP#2-HI 8425 - 8441 MHz USB LCP'' |
 +^DAS 1 Skyfreq      | 8425  MHz |
 +^Bandwidth          | 16 MHz         |
 +^DAS Mode           | vsop.pro ([[http://www.evlbi.atnf.csiro.au/daspro/daspro.php?VSOP=8417|telescope]]) |
 +
 +^Station Modes                 | Hh Ke Yg Ww |
 +^Channel 1          | ''  8409 - 8425 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 2          | ''  8409 - 8425 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 3          | ''  8425 - 8441 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 4          | ''  8425 - 8441 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 5          | ''  8441 - 8457 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 6          | ''  8441 - 8457 MHz USB LCP'' |
 +^Channel 7          | ''  8457 - 8473 MHz USB RCP'' |
 +^Channel 8          | ''  8457 - 8473 MHz USB LCP'' |
 +^Bandwidth          | 16 MHz         |
 +^DAS Mode           | Mark5 |
 +
 +Ftp: [[ftp://ftp.atnf.csiro.au/pub/people/vlbi/v486/v486j]]
 +----
 +
 +==== Comments: ====
 +
 +==== Observing comments for each antenna: ====
 +| [[ v486jatlog | At]] | [[ v486jcdlog | Cd]] | [[ v486jhhlog | Hh]] | [[ v486jholog | Ho]] | [[ v486jkelog | Ke]] | [[ v486jmplog | Mp]] | [[ v486jtdlog | Td]] | [[ v486jyglog | Yg]] | [[ v486jwwlog | Ww]] |
 +
 +----
 +
 +==== Observing Logs ====
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/atca_summary.pl?start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&year=2017&site=ATCA| ATCA antenna summary]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/parkes-onsourcenew.pl?year=2017&start=20/13:00:00&end=21/01:00:00| Parkes onsource flagging]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/atca-onsource.pl?start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&year=2017| ATCA onsource flagging]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/mopra_onsource.pl?exper=v486j| Mopra onsource flagging]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/mopra_tsys.pl?exper=v486j&plot=0| Mopra Tsys]]
 +([[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/mopra_tsys.pl?exper=v486j&plot=1|plot]])\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/parkes_tsys.pl?year=2017&start=20/13:00:00&end=21/01:00:00| Parkes Tsys]]\\
 +
 +==== Weather ====
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/monica_weather.pl?start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&year=2017&site=ATCA| ATCA Weather]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/monica_weather.pl?start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&year=2017&site=Mopra| Mopra Weather]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/monica_weather.pl?start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&year=2017&site=Parkes| Parkes Weather]]\\
 +
 +==== Monica log information - EXPERIMENTAL: ====
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/monica_tsys.pl?year=2017&start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&index='R1:2','L1:2','R3:4','L3:4'&tel=Mp | Mopra Tsys]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/monica_tsys.pl?year=2017&start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&index='R1:2','L1:2','R3:4','L3:4'&tel=Pa | Parkes Tsys]]\\
 +[[http://www.atnf.csiro.au/cgi-bin/vlbi/monica_tsys.pl?year=2017&start=20/13:00:00&end=21/01:00:00&index='R1:2','L1:2','R3:4','L3:4'&tel=At | ATCA Tsys]]
  
lbaops/lbajan2017/v486j.txt · Last modified: 2017/01/13 15:06 by vlbi