A T N F    D a i l y    A s t r o n o m y    P i c t u r e

5th of January 2018
Parkes telescope receivers
Happy New Year 2018 from CSIRO's Australia Telescope National Facility (ATNF).<<   |   archive   |   about   |   today   *   ATNF   |   Parkes   |   ATCA   |   Mopra   |   VLBI   |   ASKAP   |   >>